Účetní kancelář Osek- Olga Hofmannová

Olga Hofmannová POSKYTUJE TYTO SLUŽBY


Nabízíme kompletní služby středním, malým firmám a OSVČ v oblasti účetnictví a daňové evidence. Součástí našich služeb je i zpracování daňových přiznání pro právnické a fyzické osoby, účetní poradenství, dále zpracování mezd a agendy, která se mzdami úzce souvisí.

Vedení účetnictví

Ze zákona jsou povinny vést účetnictví právní a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou a jsou zapsány v obchodním rejstříku. Do účetnictví se zaznamenávají nejen všechny informace v peněžních jednotkách, ale i hospodářské záležitosti týkající se firmy.

Více

Daňová evidence

V daňové evidenci musí být obsaženy údaje o příjmech a výdajích v členění, které je nutné pro zjištění základu daně. Daňová evidence také musí obsahovat údaje o majetku a dluzích, rovněž se zde zaznamenávají peněžní toky, které s podnikáním souvisí.

Více

Zpracování mezd

Mzdové účetnictví obsahuje všechny náležitosti, které se týkají mezd zaměstnanců a plateb, které jsou s nimi spojeny. Výsledkem celého tohoto procesu jsou podklady pro vyplacení mzdy zaměstnanci, přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení…

Více

KONTAKT

Účetní kancelář Olga Hofmannová
IČO 68960352

ADRESA:
Vodičkova 13
417 05 Osek
PROVOZOVNA:
Mírová 284/26
417 01 Dubí-Pozorka

TELEFON:
+420 728 838 692

Kde nás najdete

Kancelář účetní firmy najdete v Oseku, ve Vodičkově ulici č.13. Od Ústí nad Labem pojedete směr Teplice, dál na Dubí pokračujete po silnici č. 8, projedete obcí Hrob a Křižanov a pokračujete po silnici č. 27 do Oseku, kam přijíždíte po ulici Tyršova míjíte Tesco Expres, po levé straně parkoviště a Discgolf Osek, vpravo Pivovar Černý Orel, zde odbočíte vpravo, poté odbočíte první ulici doleva a přijíždíte k naší účetní kanceláři, zaparkujete a jste na místě.

Od Duchcova do Oseku přijíždíte po ulici Sokolská, pokračujete rovně ulicí Obránců míru, míjíte Cukrárnu Stropník, po pravé straně Lékárna Osek, za ní odbočte vlevo, jedete kolem parkoviště, za ním odbočte opět vlevo, to už jste v ulici Vodičkova. Ve druhé budově po pravé straně najdete naši kancelář.

Od Litoměřic přijíždíte do Oseku po ulici Nelsonská, přejedete železniční trať, míjíte autobusovou zastávku a na druhé křižovatce odbočte vpravo do ulice Vodičkova, naši kancelář najdete ve druhé budově po pravé straně, zaparkujte a jste v cíli.

Přejeme vám ničím nerušenou jízdu a těšíme se na vaši návštěvu.